Irland, abort, EU, papperskorgen

Jag sitter på en föreläsning om Europarätt, och inser att jag aldrig förut har reflekterat över det absurda i att Irland får vara medlemmar i EU trots att abort är olagligt där. Det strider mot flera av EU:s grundläggande principer, om basala mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. Men Irland beviljades ett UNDANTAG i abortlagstiftningen, de behöver alltså inte rätta sig efter övriga medlemmar. I en fråga som rör både grundläggande mänskliga rättigheter och diskriminering. Asså. Nog för att man ska respektera…

Läs mer

Noteringar ang #wowgbg

Igår på Twitter: – alla är på väg till Gbg – några ledsna skriver om hur gärna de vill vara på väg till Gbg Idag på Twitter: – alla som igår var på väg till Gbg är nu framme, men har gått vilse – resten twittrar om vad de äter, vad de läser på nätet, Stockholm fashion week, och vilka de vill ta livet av; ordningen är återställd

Läs mer