Köpte ett stycke kökstextil idag

hemmets §
Hemmets Lag

§ 1
Mannen skall älska sin hustru lika mycket som sig själv.

§ 2
Mannen skall vara sin hustru behjälplig i förekommande hushållsgöromål.

§ 3
Mannen får endast i hustruns sällskap vistas ute efter mörkrets inbrott.

§ 4
Mannen får ej undanhålla någon del av sin lön utan överlämna denna ograverad.

§ 5
Bryter mannen mot någon av dessa regler, eller i övrigt ej vet sin plats,
varder han därmed utlämnad åt hustruns godtyckliga behandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.